Jesteś tutaj: Start / ATRAKCJE / Masłońskie

Masłońskie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

HISTORIA MIEJSCOWOŚCI MASŁOŃSKIE

Początki wsi Masłońskie, a właściwie osadnictwa na tych terenach, sięgają czasów średniowiecznych i związane są z wydobywaniem i przerobem rudy żelaza. W XIX wieku istniał Piec Masłoński przerabiający rudę wydobywaną na terenie Kuźnicy Starej i Ostrowa. W 1880 r. Leon Hassfeld wybudował w Masłońskim fabrykę tektury, która funkcjonowała do lat osiemdziesiątych XX wieku. Obecnie Masłońskie staje się wsią agroturystyczną.

Artykuły

Rzeka Ordonka (Sucha Woda)

Rzeczka ma swoje źródła w przysiółku Skrobaczowizna koło Zaborza. Są one typowym wywierzyskiem jurajskim o okresowym wypływie wód, stąd pierwotna nazwa rzeczki Sucha Woda (nazwa Ordonka pojawiła się na mapach górniczych w latach 40-tych XX wieku). Na przełomie XIX i XX w. na rzece funkcjonowały 4 młyny wodne, do dziś pozostał tylko jeden: Pohulanka.

Pozostałości po fabryce tektury

W latach 70. XIX w. w miejscowości Masłońskie Leon Hassfeld zbudował fabrykę tektury. Uruchomiono ją w 1880 r. pod nazwą Zakład Przemysłowy „Natalin”. Fabryka została zbudowana u ujścia rzeczki Ordonki do Warty w pobliżu lub w miejscu istniejącej dawnej kuźnicy żelaza Piec Masłoński. Maszyny poruszane były początkowo kołem wodnym, później fabrykę zelektryfikowano. Zakład zbudowany był zgodnie z ówczesnym porządkiem architektonicznym, z pałacykiem właściciela na terenie fabryki i budynkiem biurowym (dziś mieści się w nim szkoła). W latach powojennych fabryka była częścią przedsiębiorstwa Myszkowskie Zakłady Papiernicze, ale uległa likwidacji w latach 80. XX w.

Przy budowie stacji kolejowej drugi człon nazwy przystanku Masłońskie-Natalin, nadano w dowód wdzięczności założycielowi fabryki, który rozwijał wieś i rozparcelował część swoich terenów na działki dla pracowników. Według informacji najstarszych mieszkańców uczestniczących w budowie opisanego wyżej przystanku najbliższa osoba z rodziny Leona Hassfelda miała na imię Natalia.


Adres: ul. Sportowa; 42-360 Masłońskie